Ny styrelse i Varbergs GIF Fotboll

  Ny styrelse för 2021

Varbergs GIF Fotboll valde vid sitt årsmöte 22 februari ny styrelse som efter konstituering 25 februari har följande sammansättning:

Ordförande: Thomas Rolfes (nyval)

Vice ordförande och kassör: Anders Källman (nyvald i styrelsen )

Sekreterare: Sven Bastholm (omval)

Ordinarie ledamöter: Mihaly Kaloczy (omval) och Mikael Lindgren (nyval, tidigare suppleant).

Suppleanter: Benny Nilsson och Stefan Johansson (båda nyvalda).