ÅRSMÖTET 2020 SKALL HÅLLAS UTOMHUS!

Nu är vi klara med handlingarna till det försenade årsmötet som skall hållas enligt nedanstående tidpunkt.

Årsmötet är satt till den 30 Mars Kl. 18.30 på Påskbergsgården. På grund av Coronaviruset och dess härjningar i samhället, så gör vi vad vi kan för att minska riskerna för våra deltagare på årsmötet, genom att sitta utomhus. Vänligen klä er varmt, så ses vi på måndag!

Årsmötet kommer bland annat att behandla förslag till revidering av stadgarna.
Förslagen, tillsammans med sedvanliga handlingar såsom årsberättelse och förvaltningsberättelse finns att hämta på Påskbergsgårdens kansli från och med tisdagen den 24 Mars.

Hjärtligt välkomna!