Styrelse

Ordförande: Lasse Jonsson
Ledamöter:
Katarina Lämpegård
Stefan Andersson
Daniel Silva Ortiz
Suppleanter:
Martin Carlstein
Bo Johansson
Revisorer:
Stig-Göran Larsson (ersätter Erik Österberg)
Håkan Magnusson