Styrelsen

Varbergs GIF Fotbolls styrelse består av sex ordinarie ledamöter och en suppleant.

Bilden ovan bakre raden, från vänster till höger:

Patrik Lövgren – Ledamot…………… lofgren.patrik@gmail.com

Thomas Rolfes – Vice ordförande…………… thomas.rolfes@bca.com

Mike Kaloczy – Ledamot…………… mike@kaloczy.se

Mikael Lindgren – Ledamot…………… mikael.lindgren@elajo.se

Främre raden:

Lasse Jonsson – Kassör…………… lasse@lassejonsson.se

Erland Linjer – Ordförande…………… erland.linjer@varberg.se

Sven Bastholm – Sekreterare…………… sven.bastholm@telia.se